Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
16.02.2018  

Zasedanje obrambnih ministrov NATO

V sredo in četrtek, 14. in 15. februarja je na sedežu Nata potekalo zasedanje obrambnih ministrov, ki se ga je udeležila ministrica za obrambo Andreja Katič.

 

Na tokratnem srečanju, ki predstavlja enega izmed zadnjih mejnikov v pripravah na srečanje predsednikov držav in vlad Nata, so ministri naslovili teme, ki bodo prednjačile na julijskem Vrhu. V tej luči sta bili v središču razprav predvsem krepitev odvračalne in obrambne drže ter razprava o delitvi bremen.

 

Zasedanje se je pričelo v formatu Skupine za jedrsko načrtovanje, čemur je sledilo delovno kosilo na temo delitve bremen. Ministrica je poudarila, da je potrebno zavezo za investicije v obrambo meriti ne le skozi obrambne izdatke temveč tudi investicije v zmogljivosti ter prispevke v operacije, misije in druge aktivnosti. Slovenija je med tistimi zaveznicami, ki so zaustavile padanje obrambnih izdatkov, skladno s trenutnimi projekcijami pa naj bi Slovenija do leta 2024 za obrambo namenila 1,14% BDP, prag 20 % za investicije pa naj bi dosegla že v letu 2021.

 

V okviru prvega delovnega zasedanja na temo modernizacije zavezništva je bila glavnina razprave usmerjena na potek prilagajanja Natove poveljniške strukture ter institucionalno prilagajanje Nata. Ministri so potrdili predlagano strukturo ter podali usmeritve za nadaljnji razvoj modernizacije in prilagoditve zavezništva v luči prihajajočega Vrha.

 

Prvi dan zasedanja se je zaključil z delovno večerjo, katere sta se poleg visoke predstavnice in podpredsednice Evropske komisije Frederice Mogherini, udeležili tudi Švedska in Finska. Razprava je bila osredotočena na temo evropskih obrambnih zadev ter njihovo implikacijo na zavezništvo skozi prizmo delitve bremen. Sodelovanje med organizacijama ostaja tudi visoko na agendi slovenskih prizadevanj. Slovenija tudi skozi EU program PESCO pomembno dopolnjuje Natove napore za dvig obrambnih izdatkov in investicije v zmogljivosti.  

 

Drugi dan so ministri naslovili implementacijo Natove odvračalne in obrambne drže, projiciranje stabilnosti ter boj proti terorizmu. Med drugim so se seznanili z napredkom na področju implementacije Natovega okvira za jug, pri čemer so mnoge države poudarile potrebo  po večji koherentnosti številnih aktivnosti, ki jih Nato že izvaja v svoji južni soseščini. V okviru razprave o nadaljnji vlogi Nata pri zagotavljanju podpore Globalni koaliciji v boju proti ISIS so ministri potrdili začetek načrtovanja nebojne Natove misije za usposabljanje v Iraku.

 

Ob robu srečanja se je ministrica Katič sestala tudi z ministri za obrambo držav, ki v okviru okrepljene prednje prisotnosti (eFP) v Latviji sodelujejo v večnacionalni bataljonski bojni skupini pod vodstvom Kanade.

 

(Foto: NATO)