Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
03.04.2014  

Minister Erjavec na zasedanju zunanjih ministrov Nata

 

Bruselj, 1. in 2. april 2014 – Zunanji ministri Nata, med njimi tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec, so se v Bruslju sestali na rednem zasedanju. Zasedanje je prvenstveno posvečeno obravnavi krize v Ukrajini in njenega vpliva na Zavezništvo, ministri pa so govorili tudi o pričakovanih rezultatih jesenskega Vrha Nata v Veliki Britaniji.

 

Zunanji ministri Nata so na formalni seji razpravljali o vplivu krize v Ukrajini na Zavezništvo. Pri tem so posebno pozornost namenili prihodnosti odnosov z Rusijo in sprejeli odločitev o prekinitvi praktičnega sodelovanja s to državo v okviru Sveta Nato-Rusija, Evroatlantskega partnerskega sveta in Partnerstva za mir. To odločitev bodo ministri ponovno pregledali na svojem junijskem zasedanju. Nadalje so ministri govorili o  krepitvi sodelovanja z Ukrajino ter v ta namen sprejeli sveženj takojšnjih in dolgoročnih ukrepov. Zavzeli so se tudi za krepitev odnosov z ostalimi vzhodnimi partnerji. Razprava ministrov se je dotaknila še možnih rezultatov Vrha v Walesu na področju partnerske politike, zlasti glede interoperabilnosti in izgradnje obrambnih zmogljivosti.

 

Minister Erjavec je v svojem govoru izpostavil, da sta varnost Zavezništva in njegove soseščine neločljivo povezani. Rusko posredovanje v Ukrajini prestavlja kršitev temeljnih načel moderne mednarodne skupnosti, zato je potrebno Rusiji posredovati jasno sporočilo o nesprejemljivosti takšnih dejanj. Pri tem pa se moramo zavedati, da stabilnosti in varnosti v Evropi brez sodelovanja z Rusijo ne bomo dosegli. Zavzel se je, da se Ukrajini kot posebni partnerici Zavezništva nudi ustrezno pomoč v okviru partnerskega formata Komisije Nato-Ukrajina in v okviru Partnerstva za mir. Minister je še poudaril, da Zavezništvo ob obravnavi krize v Ukrajini ne sme pozabiti na ostala vprašanja in regije, ter se ponovno zavzel za hitrejše približevanje držav Zahodnega Balkana evroatlantskim integracijam.   

 

Ministri so sprejeli tudi posebno izjavo, v kateri so obsodili rusko nezakonito vojaško posredovanje v Ukrajini ter izpostavili nelegitimnost in nezakonitost ruske priključitve Krima. Rusijo so pozvali k spoštovanju mednarodno sprejetih obveznosti in mednarodnega prava ter k angažiranju v smeri politične rešitve krize. Ministri so v izjavi tudi ponovno potrdili zavezniško solidarnost in enotnost ter izpostavili, da bo Zavezništvo še naprej zagotavljalo ukrepe za krepitev odvračanja in kolektivne obrambe svojih članic.  

 

Zasedanju je sledila krajša slovesnost, s katero je Zavezništvo obeležilo obletnice zadnjih treh krogov širitve, tudi desete obletnice članstva Slovenije v Natu. Ministri so pred tem v skupni izjavi poudarili, da smo zaveznice z vstopom v Nato izkazale svojo zavezanost svobodi, varnosti, vrednotam in načelom, na katerih temelji evroatlantska skupnost, Zavezništvo pa je s tem postalo močnejše in bolj inkluzivno. Politika odprtih vrat, kot jo opredeljuje 10. člen Washingtonske pogodbe, predstavlja velik uspeh za Nato, zato vrata Zavezništva ostajajo odprta za nove članice tudi v prihodnje.

 

Zasedanje Komisije Nato-Ukrajina (NUC) je bilo namenjeno razpravi o aktualnem dogajanju v Ukrajini in krepitvi medsebojnega sodelovanja.

 

Minister Erjavec je poudaril, da Slovenija podpira ozemeljsko celovitost, suverenost in enotnost Ukrajine, kot tudi pravico ukrajinskega prebivalstva, da samo izbere svojo prihodnost. Poudaril je, da je neodvisna in stabilna Ukrajina, zavezana demokraciji in vladavini prava, ključna za varnost Evrope, ter pozval ukrajinsko vlado k inkluzivnemu političnemu dialogu in izvedbi svobodnih in poštenih predsedniških volitev maja letos. V skupni izjavi NUC, ki je bila sprejeta na zasedanju, so ministri ponovili obsodbo ruskega posredovanja v Ukrajini in Rusijo pozvali, naj spoštuje mednarodne obveze in mednarodno pravo.  

 

Na neformalni delovni večerji so ministri nadaljevali obravnavo krize v Ukrajini in njenega vpliva na Zavezništvo, tudi z vidika priprav na septembrski Vrh Nato v Veliki Britaniji.

 

Drugi dan zasedanja je potekalo še srečanje Komisije Nato-Gruzija, srečanje z državami Istanbulske pobude za sodelovanje ter srečanje zaveznic in ostalih držav, ki sodelujejo v Natovi operaciji ISAF v Afganistanu.