Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
17.06.2009  

Formalno srečanje ministrov za obrambo držav članic Nata

Bruselj, 11. in 12. 6. 2009 - Na sedežu Nata je potekalo dvodnevno formalno srečanje ministrov za obrambo (MO), ki se ga je udeležila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

Formalno srečanje se je začelo z delovnim kosilom, na katerem so ministri držav članic Nata razpravljali o Natovih operacijah s poudarkom na KFOR-ju (prihodnja vloga Nata na Kosovu in časovnica postopnega prilagajanja spremenjenim varnostnim razmeram) ter o angažiranju Nata v boju proti piratstvu.

 

 Zasedanje obrambnih ministrov članic Nata 11.6.2009 v Bruslju

Obrambni ministri so podprli predlog za postopni prehod sil KFOR na Kosovu v »stanje odvračanja«. Vrhovni vojaški poveljnik sil Nata v Evropi (Saceur) general Craddock bo v kratkem podal predlog za zmanjšanje sil iz sedanjih skoraj 14.000 na 10.000 vojakov do januarja 2010, o katerem bodo stalni predstavniki pri zvezi Nato odločali na podlagi ocene politično–varnostne situacije na terenu. Kot je pojasnil generalni sekretar zveze Nato Jaap de Hoop Scheffer, ki je vodil svoje zadnje zasedanje obrambnih ministrov, preden ga bo avgusta zamenjal novi generalni sekretar Anders Fogh Rassmusen, bo Nato še naprej zagotavljal varnost na Kosovu. Odločitev je bila sprejeta zaradi izboljšanja varnostne situacije na Kosovu, uspešnega delovanja lokalne policije in misije pod vodstvom EU (EULEX), obenem pa zagotavlja previdnost v zmanjševanju številčnosti sil KFOR glede na še zmeraj prisotne napetosti med posameznimi deli prebivalstva na Kosovu.

Ministri so v nadaljevanju razprave izmenjali stališča o pomenu in vlogi Nata v boju proti piratstvu ob obalah Afriškega roga in sprejeli odločitev za nadaljevanje Natove operacije v SNMG2.

Potekalo je tudi zasedanje s partnerskimi državami v okviru Evro-atlantskega partnerskega sveta (EAPC). Osrednji temi razprave v formatu EAPC sta bili zagotavljanje interoperabilnosti in oblikovanje zmogljivosti partnerskih držav. Poleg tega so bile partnerske države obveščene o glavnih aktualnih aktivnostih v Zavezništvu in o pregledu stanja po ključnih projektih.

V okviru rednega letnega zasedanja Odbora za obrambno načrtovanje (DPC) so ministri potrdili Splošno poročilo o obrambnem pregledu in ocenjevanju zmogljivosti ter potrdili prehod na implementacijo novega modela Natovega obrambnega načrtovanja.

Drugi dan zasedanja so se ministri najprej sestali na sestanku Severnoatlantskega sveta, na katerem so razpravljali o zavezniški transformaciji in o prihodnosti Natovih odzivnih sil (NRF), implementacijskem načrtu reforme obrambnega načrtovanja, dvigu vzdržljivosti sil z osem na deset odstotkov ter o določanju meril uporabnosti sil za letalstvo. Veliko pozornosti so ministri namenili tudi reformi sedeža Nata in proračunskim vprašanjem.

V formatu ISAF, v katerem sodelujejo države, ki prispevajo v Natovo operacijo v Afganistanu (ISAF), so obrambni ministri razpravljali o podpori avgustovskim volitvam v Afganistanu, podpori usposabljanju afganistanskih varnostnih sil in potrebi po spremembah poveljniške strukture ISAF. Ministri so sprejeli odločitev o širitvi nalog Nata na področju usposabljanja afganistanskih varnostnih sil (vojske in policije), ki se bodo izvajale v okviru NTM-A (NATO Training Mission – Afghanistan), podprli potrebo po izboljšanju poveljniške strukture ISAF in izrazili strinjanje z napotitvijo AWACS (Airborne Warning and Control System) v podporo operaciji ISAF. Ministri so se seznanili tudi z napredkom glede aktivnosti ISAF pri boju proti proizvodnji in trgovanju z mamili.

Pred poslopjem sedeža Nata je v okviru zasedanja potekala tudi krajša slovesnost ob odkritju spomenika padlim zavezniškim vojakom v operacijah Nata, ki so se je udeležili tako obrambni ministri kot tudi visoki predstavniki Nata.