Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
28.10.2019  

Zasednje obrambnih ministrov NATO, 24. in 25. oktober 2019

Ministerial se je pričel z zasedanjem na temo Natovih operacij in misij v Iraku, Afganistanu in na Kosovu ter Natovih pomorskih operacijah. V luči preteklih dogodkov na Bližnjem vzhodu, je bila razprava osredotočena tudi na trenutno varnostno situacijo v severovzhodni Siriji. Zaveznice so se strinjale, da je potrebna politična rešitev pod okriljem OZN. Ministri so tudi pozdravili napredek pri krepitvi pripravljenosti sil.

Prvi dan so ministri zaključili z delovno večerjo, kjer je bila razprava osredotočena na boj proti hibridnim grožnjam v povezavi s tehnologijami naslednje generacije in naporom za krepitev odpornosti družb. Zavezniški obrambni ministri so se skupaj s Finskim in Švedskim kolegom ter predstavnico Evropske Komisije strinjali, da Nato predstavlja primerni tehnološki razvoj ponuja številne nove priložnosti, obenem pa s seboj prinaša tudi določena varnostna tveganja, ki jih je treba ustrezno nasloviti. Nato in EU si bosta še naprej prizadevala za tesno sodelovanje tudi na tem področju.

Drugi dan zasedanja se je pričel v zavezniškem formatu. Ministri so pozdravili napredek na področju implementacije zavezniške okrepljene odvračalne in obrambne drže ter delitve bremen. Podali so usmeritve in sprejeli dokumente za nadaljnje dolgoročno prilagajanje zavezniške drže na spreminjajoče se strateško varnostno okolje.

Srečanje se je zaključilo v formatu misije Odločna podpora, v okviru katerega so ministri potrdili Natovo zavezanost misiji ter, da bo v Afganistanu ostal dokler bo potrebno. Zavezništvo si bo še naprej si bo prizadevalo za krepitev zmogljivosti Afganistanskih varnostnih sil, da se bodo sposobne same boriti proti terorizmu.

Ob robu zasedanja je potekalo tudi že tradicionalno multilateralno srečanje obrambnih ministrov držav, ki sodelujejo v kanadsko vodeni bataljonski bojni skupini v Latviji. Obenem je minister Erjavec skupaj s hrvaškim, madžarskim in slovaškim kolegom podpisal Memorandum o razumevanju o vzpostavitvi regionalnega komponentnega poveljstva za specialne operacije (R-SOCC), ki bo okrepil sposobnosti učinkovitega delovanja specialnih sil omenjenih držav.