Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
15.04.2020  

Zasedanje ministrov za obrambo Nata, 15. april 2020

Dne 15. aprila je potekalo izredno zasedanje obrambnih ministrov Nata, ki je bilo prvič, podobno kot pred dvema tednoma zasedanje zunanjih ministrov, v luči ukrepov odzivanja na virus Covid-19 izvedeno preko varne video povezave.

Sestanku so se pridružili tudi podpredsednik Evropske komisije in Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell ter obrambna ministra Finske in Švedske. Odzivanje na pandemijo zahteva koordiniran odgovor, ne le v okviru Zavezništva, temveč tudi z našimi najtesnejšimi partnerji, kjer je še posebno pomembno strateško partnerstvo z EU.

Obrambnimi ministri so razpravljali o nadaljnjih ukrepih za soočanje  s pandemijo COVID-19 ter njenih implikacijah za zavezništvo, vključno z vidika okrepljene koordinacije pri odzivanju na dezinformacije in propagando ter razmislekom glede srednje in dolgoročnih posledicah krize ter prihodnjemu odzivanju na podlagi pridobljenih izkušenj.

Zavezništva ostaja enotno, solidarno in pripravljeno na nadaljevanje izvajanja svojih temeljih in prioritetnih nalog, vključno z vojaškimi vajami, ki so bile zmanjšane po obsegu in prilagojene na način, da se preprečuje širjenje okužbe, vendar ne na račun zavezniške zmožnosti odvračanja in obrambe. Ministri so poudarili pomen sodelovanja v Natovih operacijah in misijah. Zavezništvo se na krizo, v povezavi s Covid-19, odziva v okviru svojih zmožnosti ter pristojnosti. Zavezniške oborožene sile na nacionalni ravni zagotavljajo tudi nujno podporo civilnemu odzivanju. Na najvišji zavezniški vojaški ravni se usklajuje vojaško podporo za soočanje s krizo. Pomembno je, da zdravstvena kriza ne preraste v varnostno.

Za hitrejši zračni prevoz ključne medicinske opreme so od prejšnjega tedna v skladu z odločitvami Zavezništva, poenostavljene procedure za hitro zračno mobilnost, ti leti bodo obravnavani prednostno.

Uporaba zmogljivosti strateškega zračnega prevoza (SAC C-17) za dostavo nujne medicinske opreme in osebja, se je denimo pokazala kot primer dobre prakse uporabe Natovih vojaških zmogljivosti pri obvladovanju civilne krize.

Slovenija je, na podlagi odločitve Vlade RS, 14. aprila, preko Evroatlantskega koordinacijskega centra za usklajevanje pomoči ob nesrečah (EADRCC) zaprosila za mednarodno pomoč pri zagotovitvi strateškega zračnega prevoza  zaščitne in medicinske opreme v Slovenijo.

Obenem pa je Slovenija že donirala zaščitno opremo Severni Makedoniji, v EUFOR Althea smo poslali vojaško zdravstveno ekipo, ki je v Bazi Butmir opravila prek 120 testiranj na COVID-19 ter zaščitno opremo, vključno s Covid-19 testirano opremo. Donacija je bila zagotovljena tudi Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Obrambni ministri so razpravljali o dodatni okrepitvi prizadevanj za boj proti dezinformacijam in propagandi, povezani s Covid-19, ki jih širijo tako državni kot nedržavni akterji. Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi mediji z odkritim in transparentnim poročanjem. Najboljše orodje za boj proti propagandi in širjenju dezinformacij je podajanje informacij, temelječih na dejstvih. S tem namenom je bil izdelan tudi Natov akcijski načrt, prav tako je pri tem pomembna koordinacija in sodelovanje z EU. Na ravni Zavezništva se posebna pozornost namenja pridobivanju izkušenj ter pomembnih lekcij z vidika prihodnjega odzivanja.