Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Novice /
22.02.2021  

Redno zasedanje obrambnih ministrov Nata, 17. -18. februar 2021

Foto: NATO

Preko varne avdio-video povezave je 17. in 18. februarja 2021 potekalo redno zasedanje obrambnih ministrov zveze Nato. Srečanja se je prvič udeležil novi ameriški obrambni sekretar Lloyd Austin. Glavne teme zasedanja so bile vizija Nato 2030, prizadevanja zavezniških držav z vidika delitve bremen, nadaljnje prilagajanje okrepljene odvračalne in obrambne drže, operacije in misije, s poudarkom na Afganistanu in Iraku ter pomen nadaljnjega sodelovanja s partnerji in krepitve transatlantske vezi.

 

Uvodoma so ministri na formalnem zasedanju razpravljali o viziji Nato 2030, delitvi bremen ter nadaljnjemu prilagajanju Natove okrepljene odvračalne in obrambne drže. Generalni sekretar Stoltenberg je ministrom predstavil ambiciozen paket predlogov, ki bodo služili tudi kot podlaga za nadaljnje konzultacije v okviru Zavezništva ter srečanje voditeljev držav in vlad, ki naj bi potekalo v letošnjem letu. Zaradi razvoja novih vojaških konceptov in strategij se vse večja pozornost namenja sodobnim tehnologijam. Zato so ministri potrdili Celovito izvedbeno strategijo glede nastajajočih in prebojnih tehnologij in Natov temeljni koncept vojskovanja.

 

Kar se tiče delitev bremen, tudi nova ameriška administracija poziva evropske zaveznice in Kanado, da prevzemajo pravičnejši oziroma večji delež bremena. Implementacija Valižanske zaveze je namreč pomembna tudi z vidika zagotavljanja sodobnih zmogljivosti, večje pripravljenosti sil ter kredibilnega odvračanja in obrambe.

 

Prvi dan se je zaključil s krajšim neformalnim zasedanjem, na katerem so bili prisotni visoki predstavnik EU Borrell ter obrambna ministra Finske in Švedske. Zaveznice so skupaj z najtesnejšimi partnericami naslovile vprašanje krepitve transatlantskih odnosov.

 

Četrtkova formalna razprava je bila posvečena Nato operacijam in misijam, s poudarkom na Afganistanu in Iraku. Ministri so se posvetovali o prihodnji vlogi misije Odločna podpora (RSM).

Ker varnostna situacija tudi v Iraku ostaja negotova so ministri na podlagi zaprosila iraške vlade sprejeli odločitev o pričetku izvajanja t.i. razširjene Natove misije (expanded NATO Mission in Iraq - NMI).