Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Povezave /

Povezave

Uradna spletna stran Nata - www.nato.int
Natova parlamentarna skupščina - http://www.nato-pa.int/
Natova vojaška poveljstva - www.nato.int/shape/issues/ncs/ncsindex.htm
KFOR - www.nato.int/kfor/
RSM- https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm