Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /O stalnem predstavništvu /Politični oddelek /

Politični oddelek

Politični oddelek Stalne misije RS pri Natu obvešča državne organe v Sloveniji o najpomembnejših političnih tematikah Zavezništva. Vodja političnega oddelka je tudi namestnik stalnega predstavništva RS. Predstavniki političnega oddelka se na podlagi usmeritev in navodil iz Slovenije aktivno vključujejo v razprave v različnih strukturah Nata ter tako – v sodelovanju z zaveznicami – oblikujejo skupno politiko Zavezništva. Ena izmed temeljnih nalog je tudi izmenjava informacij, sodelovanje, povezovanje in usklajevanje s predstavniki drugih zaveznic, kot tudi partnerskih držav. Politični oddelek zagotavlja stalnemu predstavniku RS pri Natu  politične nasvete.

Ključna področja, ki jih pokriva Politični oddelek zajemajo: Zahodni Balkan in politiko odprtih vrat (vključno z Makedonijo, BiH, Gruzijo in Ukrajino); Projiciranje stabilnosti; Partnerstva; Boj proti terorizmu; Odnose NATO-Rusija; Operacije in misije (Kosovo, Afganistan, Irak, pomorske operacije, nadzor zračnega prostora nad Evropo in Islandijo); Sodelovanje NATO-EU; Sodelovanje NATO-OVSE, Sodelovanje NATO-OZN; Načrte postopnega odzivanja (GRP); Implementacija resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 (ženske, mir in varnost); Otroci v oboroženih spopadih; Zaščita civilistov; Nadzor nad orožjem, razorožitev in neproliferacija; Sodelovanje z javnostmi in javna diplomacija.