Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /O stalnem predstavništvu /Obrambni oddelek /

Obrambni oddelek

Sestava Obrambnega oddelka odraža organizacijo upravnega dela Ministrstva za obrambo, saj ga sestavljajo predstavniki notranjih organizacijskih enot ministrstva, vključno s podsistemom zaščite in reševanja.

Obrambni oddelek vodi obrambni predstavnik, ki je najvišji predstavnik Ministrstva za obrambo pri Natu in je odgovoren za vodenje ter usklajevanje obrambnega dela predstavništva.

Obrambni oddelek uresničuje svoje poslanstvo na obrambno-političnem področju Natovega delovanja. To dela z zastopanjem nacionalnih stališč in interesov v pristojnih delovnih telesih Nata ter z rednim dialogom z notranjimi organizacijskimi enotami in organi v sestavi ministrstva. Na podlagi delovnih gradiv in razprav v Natu oddelek pripravlja predloge za oblikovanje obrambne politike in načrtov za sprejem odločitev v prestolnici. Predstavlja torej primarno vez med Natom in Ministrstvom za obrambo. Predstavniki oddelka se po svojih delovnih področjih tudi redno konzultirajo s predstavniki drugih zaveznic. Za uspešno delovanje obrambnega oddelka so bistvenega pomena ustrezne nemotene komunikacijske poti za pretok informacij, medsebojno obveščanje in posvetovanje. Prav tako zagotavlja vsebinsko in organizacijsko podporo pri pripravi ter izvedbi obiskov najvišjih predstavnikov Ministrstva za obrambo (in tudi Vlade RS) na Natu.

Vsebinsko Obrambni oddelek pokriva področje obrambne politike in načrtovanja, vključno z jedrskim posvetovanjem in načrtovanjem, obrambne vidike proliferacije, spremlja in sodeluje v vajah kriznega upravljanja in načrtovanja, obrambne vidike partnerstev, načrtovanje virov, oborožitve, standardizacije, kodifikacije, obrambne investicij in s tem povezana proračunska vprašanja, področje posvetovanja, poveljevanja ter kontrole (C3), ter obveščevalno-varnostno področje, vključno z nalogami varnostnega častnika predstavništva. Obrambni oddelek zagotavlja tudi vodenje podregistra Nato v okviru Stalnega predstavništva, ki podpira delovanje celotnega predstavništva in predstavlja vstopno točko za Natove tajne podatke za Slovenijo.