Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /O stalnem predstavništvu /Vojaško predstavništvo /

Vojaško predstavništvo

 

Vojaško predstavništvo RS pri NATO (VOPRE NATO) je del enovitega vojaškega predstavništva Slovenske vojske pri Nato in EU. Pripadniki VOPRE NATO opravljajo svoje delo in naloge v okviru Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri NATO.

Težiščne aktivnosti oddelka VOPRE NATO so predstavljanje in zagotavljanje interesov Republike Slovenije na vojaškem področju v Natu predvsem na strateški ravni; sodelovanje v delu vojaškega odbora in delovnih skupin ter Severnoatlantskega sveta; podpora vojaškemu predstavniku in veleposlaniku pri Nato; sodelovanje in izmenjava informacij s prestolnico (Generalštab Slovenske vojske, Poveljstvo sil Slovenske vojske in ostalimi vojaškimi predstavništvi; vzdrževanje ustreznih stikov s predstavniki SV, ki delajo na mednarodnih dolžnostih (predvsem v Mednarodnem vojaškem sekretariatu); sodelovanje z vojaškimi delegacijami zaveznic.

Funkcionalno - vsebinska področja delovanja VOPRE in iz njih izhajajoče naloge so opredeljeni z Direktivo o organiziranju in delovanju mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini. Področja dela, poslanstvo in naloge oddelka VOPRE NATO so na pripravi vojaških nasvetov na strateški ravni Zavezništva in posredovanju informaciji ter njihovem tolmačenjem med Natom in prestolnico za: razvoj strategij, politik, konceptov, krizno upravljanje, obrambno planiranje, razvoj vojaških zmogljivosti, politike in konceptov NATO odzivnih sil, operacije in misije, operativno načrtovanje, logistiko in vire (kadrovski, finančni), varnost skozi sodelovanje, partnerstva, letalstvo, zračno in raketno obrambo, pomorstvo, komunikacije, obveščevalne in varnostne zadeve, nadzor oborožitve, VIU, vaje, razvoj organizacije, razvoj doktrin in standardizacijo, vidik spola in varovanje dostojanstva, zaščita civilistov, idr.

Vojaški predstavnik zastopa načelnika generalštaba Slovenske vojske pri tekočih aktivnostih Vojaškega odbora Nata. Vsebinsko se v delo Stalne misije vključuje tudi Urad nacionalnega vojaškega predstavnika v Zavezniškem poveljstvu za operacije v Monsu.