Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /O stalnem predstavništvu /Veleposlanik /Pretekli vodje stalnega predstavništva /

Prvi stalni predstavnik RS v Severnoatlantskem svetu 2004-2006

mag. Matjaž Šinkovec

državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade

Rojen 22. maja 1951 v Ljubljani. Univerzitetni študij jezikoslovja zaključil 1974, podiplomski študij 1976.

Svojo poklicno pot je začel kot novinar in svobodni prevajalec, nato pa je na več funkcijah deloval na področju mednarodnega sodelovanja. Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih je aktivno sodeloval v procesih osamosvajanja Republike Slovenije.

  • 1990-1992 poslanec  SDS,  vodja  poslanske  skupine  v  slovenskem parlamentu in predsednik parlamentarnega odbora za zunanje zadeve
  • 1992-1997 slovenski veleposlanik v Veliki Britaniji
  • 1996-1997 slovenski veleposlanik na Irskem
  • 1997-1999  državni  podsekretar  na  ministrstvu  za zunanje zadeve, področje varnostne politike
  • 1999-2004  veleposlanik  in vodja Stalne misije RS pri Natu, do 2006 slovenski veleposlanik pri Zahodnoevropski Uniji
  • 2004-2006 stalni predstavnik RS v Severnoatlantskem svetu
  • 2006 do 2007 direktor Slovenske obveščevalno varnostne agencije
  • September 2007 državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS
  • Januar 2008 opravlja tudi vlogo političnega direktorja

Poročen z Magdaleno, sinova Boštjan in Aleš.

Drugi stalni predstavnik RS v Severnoatlantskem svetu 2006-2011

dr. Božo Cerar

Božo Cerar se je rodil 16. oktobra 1949 v Ljubljani.  Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1973.

Leta 1993 je na Univerzi Westminster v Londonu pridobil naziv magister diplomatskih znanosti, doktorat iz mednarodnega prava pa je pridobil na Univerzi v Ljubljani leta 1997.

Po diplomi se je najprej zaposlil na Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve SFRJ v Beograd, kjer je pozneje postal vodja Uprave za zahodno Evropo.

Leta 1991 se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, najprej kot koordinator dejavnosti, povezane s prisotnostjo opazovalcev EU, ki so spremljali prekinitev ognja med slovensko teritorialno obrambo in jugoslovansko vojsko.

Od leta 1991 do leta 1992 je na ministrstvu vodil Sektor za Evropo in Severno Ameriko.

Od leta 1992 do leta 1996 je bil začasni odpravnik poslov in pooblaščeni minister na veleposlaništvu v London.

Od leta 1996 do leta 1997 je bil državni podsekretar in vodja kabineta ministra za zunanje zadeve.

Sledilo je mesto izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Kanadi.

Od leta 2001 dalje je bil na Ministrstvu za zunanje zadeve vodja Sektorja za multilateralo, od leta 2002 do leta 2003 pa je vodil Sektor za Nato.

Pred imenovanjem za državnega sekretarja v letih 2005 do 2006 je bil izredni in pooblaščeni veleposlanik RS na Poljskem.

Decembra 2006 je dr. Božo Cerar nastopil funkcijo veleposlanika – stalnega predstavnika pri Natu.

Dr. Božo Cerar je avtor več strokovnih člankov in knjig.

TRETJI STALNI PREDSTAVNIK RS V SEVERNOATLANTSKEM SVETU 2011-2015

Nj. eksc. Andrej Benedejčič

Datum rojstva: 21. november 1970, Ljubljana                                           

Izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist, Harvardska univerza

Tuji jeziki: angleščina in ruščina

Zakonski stan: poročen, oče enega otroka

 

Delovne izkušnje: 

2011-2015: izredni in pooblaščeni veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe v Bruslju

2009-2011: veleposlanik, generalni direktor za globalne zadeve in politično multilateralo Ministrstva za zunanje zadeve

2005-2008: izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji in, z nerezidenčno akreditacijo, v Belorusiji, Kazahstanu, Kirgiziji, Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu, s sedežem v Moskvi

2004: pooblaščeni minister in namestnik stalnega predstavnika na Stalni misiji pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju

2003-2004: svetovalec za mednarodne odnose predsednika Republike Slovenije

2001-2002: svetovalec za mednarodne odnose predsednika Vlade Republike Slovenije

2000: II. sekretar na Veleposlaništvu v Washingtonu

2000: pomočnik generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve

1998-1999: III. sekretar na Stalni misiji pri Organizaciji združenih narodov in nadomestni predstavnik Republike Slovenije v Varnostnem svetu v New Yorku

1996-1997: ataše na Sektorju za analize in razvoj Ministrstva za zunanje zadeve in sekretar Diplomatske akademije

 

Ostalo: 

2009-2012: predsednik Upravnega odbora Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

2009-2011: predsednik Medresorske delovne skupine za sodelovanje Republike Slovenije v Zvezi NATO

ČETRTI STALNI PREDSTAVNIK RS V SEVERNOATLANTSKEM SVETU 2015-2019

Jelko Kacin 

Delovne izkušnje: 

2009—2014    Evropski poslanec; poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo, podpredsednik delegacije za odnose z Albanijo, BiH , Srbijo, Črno goro in Kosovo

2004—2009    Evropski poslanec; poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo in Črno goro, podpredsednik delegacije Parlamentarne skupščine med EU in Moldavijo

1996—2004    Poslanec Državnega zbora RS; Predsednik Odbora za mednarodne odnose

1994—1997    Minister za obrambo

1991—1993    Minister za informiranje

1990—1991    Namestnik sekretarja za obrambo

1988—1990    Načelnik občinskega štaba za civilno zaščito v Kranju

Izobrazba:

Diplomant obramboslovja na Univerzi v Ljubljani, na tedanji FSPN

Zakonski stan:

Poročen, dva otroka