Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Slovenija in Nato /Kronologija vključevanja Slovenije v Nato /

Kronologija vključevanja Slovenije v Nato

Slovenija je 29. marca 2004 postala članica Nato, potem ko je v Washingtonu deponirala listino o pristopu k Severnoatlantski pogodbi.


 
1993 - Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti.
 
1994 - Demokratično izražena politična volja za približevanje Slovenije Natu je bila prvič jasno deklarirana v dopolnilih k Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, sprejetih v Državnem zboru Republike Slovenije januarja 1994. Na temelju tako izražene odločitve slovenskega parlamenta se je Slovenija 30. marca 1994 med prvimi vključila v Partnerstvo za mir (PzM) in še isto leto postala pridružena partnerica v Severnoatlantski skupščini (NAA).
 
1995 - Slovenija je začela izvajati prvi cikel tako imenovanega procesa načrtovanja in ocenjevanja (Planning and Review Process). V tem procesu, ki se odvija vsako leto, država predstavi svojo nacionalno obrambno politiko in načrtovanje, določi udeležbo države v mirovnih in humanitarnih operacijah ter opredeli politiko omejevanja širjenja orožja za množično uničevanje. Tega leta je Slovenija predala svoj prvi Individualni partnerski program (IPAP). Avgusta istega leta so se pripadniki Slovenske vojske prvič udeležili vaje PzM, ki je potekala v ZDA (Cooperative Nugget). Podpisan je bil tudi Sporazum o statusu sil in tranzitu sil IFOR oziroma SFOR.
 
1996 - Slovenija je konec januarja postala polnopravna članica Severnoatlantskega sveta za sodelovanje (NACC). Politična odločitev Slovenije za članstvo v Natu je bila nedvoumno izražena v 11. aprila 1996 sprejetem sklepu Državnega zbora RS, ki pravi, da 'Republika Slovenija želi zagotoviti svoj temeljni varnostni interes v okviru sistema kolektivne obrambe, ki ga omogoča članstvo v Natu.' Med prvimi partnerskimi državami se je Slovenija odzvala na predlog Atlantskega zavezništva za individualni dialog z Natom in kot prva partnerska država, 17. aprila 1996, tudi pričela z dialogom. V treh krogih individualnega dialoga je Slovenija na celovit način predstavila svoj politični, gospodarski in obrambni ustroj.
 
1997 - Aprila je DZ RS sprejel Deklaracijo o vključevanju v Nato. Avgusta je tedanji Predsednik RS Milan Kučan podpisal ukaz o ustanovitvi Misije Republike Slovenije pri Natu. Oktobra je Slovenija napotila pripadnike Slovenske vojske v SFOR.
 
1998 - Februarja je vlada predstavila nacionalno strategijo za vstop v Nato. Oktobra je Slovenija odprla svoj zračni prostor za prelete zračnih plovil zveze Nata. V večjem delu Slovenije je potekala največja Nato/partnerska vaja izven območja zveze Nato doslej 'Cooperative Adventure Exchange '98', na kateri je sodelovalo preko 6000 vojakov iz držav članic zveze Nato in partnerskih držav.
 
1999 - Države članice Nata so na vrhu v Washingtonu aprila 1999 sprejele Akcijski načrt za članstvo (ANČ). S sprejemom Letnega nacionalnega programa (LNP) RS za izvajanje ANČ v Natu 1999-2000 in njegovo predajo, se je Slovenija vključila v proces ANČ.
 
2000 - Aprila je v Sloveniji potekala raziskovalna delavnica zveze Nato. Prvi cikel ANČ 1999-2000 se je zaključil maja 2000 z zasedanjem Severnoatlantskega sveta s Slovenijo. V LNP za obdobje 2000-2001 je Slovenija že drugič predstavila aktivnosti in cilje, za katere se je odločila, da jih bo dosegla, načine in roke njihovega uresničevanja.
 
2001 - Slovenija je pripravila tretji letni nacionalni program za obdobje 2001/2002, ki ga je vlada sprejela septembra in predala mednarodnemu sekretariatu Nata oktobra 2001.
 
2002 - Septembra je Slovenija predala Natu četrti LNP ANČ 2002-2003. 21. in 22. novembra je bila na vrhunskem zasedanju Nata v Pragi Slovenija povabljena - skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Litvo, Latvijo, Romunijo in Slovaško, da začne pristopne pogovore za članstvo v Natu. 26. novembra je slovenska vlada prejela formalno pisno povabilo GS Nata, da prične s pristopnimi pogovori. 24. decembra je Vlada RS sprejela izhodišča za pristopne pogovore z Natom.
 
2003 - Pristopni pogovori z Natom so potekali v dveh krogih (21. in 31. januarja). Vlada Republike Slovenije je 23. januarja sprejela Pobudo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. 23. marca je na referendumu o vstopu Slovenije v Nato 66,08% volivcev podprlo članstvo Slovenije v Nato. 26. marca so stalni predstavniki devetnajstih članic Nata v Bruslju podpisali protokol o pristopu Slovenije v Nato. Slovenija je 15. oktobra Natu predala peti LNP RS za izvajanje ANČ v Natu 2003-04.
 
2004 - Državni zbor Republike Slovenije je 24. februarja sprejel zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe, listino o pristopu pa je Slovenija deponirala 29. marca pri depozitarju (ZDA) in s tem postala članica Nata. Marca so se slovenski vojaki pridružili mirovni misiji ISAF v Afganistanu.
 
Več: http://nato.gov.si/slo/slovenija-nato/