Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Slovenija in Nato /Slovenija v Nato /

Slovenija v Nato

Slovenija je s članstvom v Natu dosegla enega najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev, zastavljenih ob osamosvojitvi. Zanj se je odločila zaradi temeljnih vrednot Nata ter zaradi svojih strateških varnostnih in vitalnih državnih interesov.

Obveznosti Slovenije, kot članice Nata, so opredeljene s Severnoatlantsko pogodbo, ki določa, da bodo članice posamično in kolektivno vzdrževale ter razvijale lastne obrambne sile kot temelj za kolektivno obrambo. Članice so dolžne spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo uresničevanje, med katere sodi spoštovanje načela miroljubnega reševanja morebitnih sosedskih in mednarodnih sporov, v skladu z določili Ustanovne listine Združenih narodov.

Slovenija se kot članica Nata aktivno vključuje v dejavnosti Zavezništva in si prizadeva igrati čim bolj vidno in konstruktivno vlogo.