Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Slovenija in Nato /Sporazumi RS in Nato /

Sporazumi RS in Nato

 • Severnoatlantska pogodba, (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 5/2004 (Ur.l.RS 21/2004), listina o ratifikaciji deponirana 29. marca 2004, s čimer je RS postala članica Nata, za RS velja od 29. marca 2004).
 • Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantskega pakta o statusu njihovih sil (London SOFA), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004).
 • Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (Pariški protokol), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004).
 • Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Ottawski sporazum), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. septembra  2004).
 • Sporazum o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (Bruseljski sporazum), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 16. septembra  2004).
 • Sporazum Nato o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene,  (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004).
 • Sporazum o vzajemnem zavarovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo, za katere so bile vložene patentne prijave, (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004).
 • Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov, (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004 (Ur.l.RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004).
 • Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov s Tajno tehnično prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 10. maja 2000 odpravil Severnoatlantski svet) in zaupno varnostno prilogo k sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe (katere varovanje tajnosti je 6. marca 2000 odpravil Severnoatlantski svet), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 6/2007 (Ur.l.RS 37/2007), za RS velja od 30.5.2007). 
 • Ustanovna listina Organizacije zveze NATO za upravljanje zračnega prevoza (NAMO) (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 13/08 (Ur.l.RS 61/08), za RS velja od 24. septembra 2008)
 • Protokol o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi
 • Protokol o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlanstki pogodbi
 • Protokol o pristopu Črne gore k Severnoatlanstki pogodbi