Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Slovenija in Nato /Nato - EU /

Nato - EU

Odnose med obema organizacijama ureja t.i. sporazum Berlin Plus (veljaven od 17. marca 2003), ki pomeni osnovo za praktično delo med EU in Natom. S tem je v operacijah obvladovanja kriznih razmer pod vodstvom EU omogočena uporaba Natove načrtovalne podpore ali Natovih zmogljivosti za izvrševanje vseh vrst operacij.
 
EU in Nato nista konkurenčni, ampak dopolnjujoči si organizaciji. Predvsem gre za obvladovanje kriznih razmer. Nato ima več prednosti pri vojaških in bolj zahtevnih operacijah, kjer je mogoče pričakovati dolgotrajno akcijo, delovanje EU pa je usmerjeno predvsem v civilno-krizno upravljanje ter vsestransko rehabilitacijo v post-konfliktnem obdobju.
 
Izkušnje iz Afganistana in Kosova kažejo, da današnji izzivi v operacijah zahtevajo celosten pristop Zavezništva, ki bi v sodelovanju z ostalimi akterji mednarodne skupnosti moral vključevati širok spekter vojaških in civilnih mehanizmov.

Kot konkretni predlogi izboljšanja sodelovanja – predvsem v luči pretoka informacij in sodelovanja na področju operacij se pojavljajo: povečanje števila posvetovanj na ravni PSC-NAC, bolj strukturirano politično sodelovanje: redni mesečni sestanki Naca in PSC, neformalna dvomesečna transatlantska kosila oz. večerje na veleposlaniški ravni, redni obiski visokih predstavnikov EU na Natu); vzporednost priprave evropske varnostne strategije in novega strateškega koncepta Nata; krepitev sodelovanja s tretjim državami in mednarodnimi organizacijami.

Za Slovenijo, kot državo z omejenimi sredstvi in zmogljivostmi, je vprašanje sodelovanje Nata in EU še posebno pomembno.